Dry Needling

Dry needling

Onder een myofasciaal pijnsyndroom verstaat men klachten van het houdings- en bewegingsapparaat die veroorzaakt worden door het bestaan van myofasciale triggerpoints (MFTP)

Myofasciale triggerpoints komen vaak voor, maar worden niet altijd herkent. Vaak zijn triggerpoints de oorzaak van de pijn in uw spieren. Aangezien het lichaam voor 45 procent uit spieren bestaat, komt pijn veroorzaakt door een triggerpoint vaak voor.

Lees meer